Ogłoszenia

Katowice 27-04-2019 r.

Komunikat Zarządu ROD Jedność

Za awarie w tym wody i prądu na terenie działek oraz związane z tym koszty

Zarząd ROD Jedność  nie ponosi odpowiedzialności .

Zarząd ROD „Jedność”

Ogłoszenie

Wjazd na teren ogrodu pojazdów mechanicznych dowożących nawozy, materiały budowlane itp. do działki dopuszcza się po uprzednim skontaktowaniem się z Zarzadem tel 516 374 494.

Ogłoszenie

Wodomierze 5-letnie i starsze należy wymienić na nowe lub poddać je regeneracji nie dostosowanie się do powyższych zasad spowoduje, że przy rozliczeniu zużycia wody za rok zostaną doliczone 2 m³ wody, na pokrycie strat.