Regulamin zbierania odpadów zmieszanych !!!

Szanowni działkowcy do pojemników podstawionych przy

bramie nr 1 WRZUCAMY TYLKO KOMUNALNE ODPADY ZMIESZANE tj:

 • resztki jedzenia, potłuczone szkło, odpady higieniczne, małe butelki plastikowe i szklane, kartony rozdrobnione najlepiej w workach do tego przeznaczonych i związanych na węzeł

NIE WRZUCAMY !!!

 • trawy i innych odpadów roślinnych np. liści, tylko umieszczać je w kompostowniku w który powinna być wyposażona twoja działka zgodnie z Regulaminem ROD.
 • odpady wielkogabarytowe jak: stare meble, wykładziny, sprzęt AGD, opony, duże przedmioty plastikowe, materiały łatwopalne i niebezpieczne jak papa czy eternit powinny być umieszczane na składowisku i wywiezione na własny koszt.
 • materiały pozostałe po remoncie lub przebudowie altan m.in. gruz, złom, części metalowe należy wywieźć na składowisko we własnym zakresie.

PRZYPOMINAMY ŻE CAŁY OBSZAR WOKÓŁ POJEMNIKÓW JEST OBJĘTY MONITORINGIEM I ZGODNIE Z UCHWAŁĄ ZARZĄDU DZIAŁKOWICZ KTÓRY NIE DOSTOSUJE SIE DO REGULAMINU ZOSTANIE OBCIĄŻONY KWOTĄ ZA WYWÓZ KONTENERA O WIELKOŚCI 5m3.

Jeżeli zauważysz, że ktoś nie przestrzega tych zasad to zgłoś problem.

Dziękujemy

Biuro ROD Jedność

Kontener na odpady zielone !!!

Szanowni Państwo jak ustalono na Walnym Zebraniu Członków ROD Jedność w tym sezonie NIE BĘDZIE podstawiany  kontener na ODPADY ZIELONE .

Dziękujemy

Biuro ROD Jedność

                             ROD  "Jedność"  40-852 Katowice  ul.Żeliwna ,Śląskie
                      NIP: 634-235-96-58
 Copyright © 2018 by ROD "Jedność".  Wszelkie prawa do treści zastrzeżone. Kopiowanie i powielanie zabronione.