Aktualizacja danych Działkowców

W związku z przeprowadzaniem przez Zarząd ROD „Jedność”aktualizacji danych kontaktowych Działkowców oraz oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych zwracamy się z prośbą, aby wszyscy Działkowcy wypełnili i przekazali Zarządowi przygotowany w tym celu formularz do 15 czerwca 2024r. Formularz można pobrać z naszej strony tutaj: pobierz lub w formie papierowej osobiście…

Walne zebranie

Biuro zarządu informuje, że w dniu 6.04.2024 r. odbyło się się na naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W trakcie zebrania został wybrany przez działkowców zarząd i komisja rewizyjna. Przyjęto również kilkanaście uchwał ważnych dla funkcjonowania naszego ogrodu. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w roku,…

grant ogrody działkowe

ROD „Jedność” otrzymał grant

19 września 2022 r. na terenie katowickiego ROD ”Jedność” przy ulicy Żeliwnej odbyła się ważna dla śląskich działkowców uroczystość, na którą przybyli przedstawiciele rządu polskiego. Było to uroczyste zawarcie umów o powierzenie grantów, na łączną kwotę wsparcia około 600 tys. złotych, ze stowarzyszeniami ogrodowymi z woj. śląskiego w ramach projektu…