Walne zebranie

Biuro zarządu informuje, że w dniu 6.04.2024 r. odbyło się się na naszym ogrodzie Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze. W trakcie zebrania został wybrany przez działkowców zarząd i komisja rewizyjna. Przyjęto również kilkanaście uchwał ważnych dla funkcjonowania naszego ogrodu. Kompetencje walnego zebrania sprawozdawczo-wyborczego Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze odbywa się w roku,…