Odpady w ogrodzie

Pojemniki na odpady zmieszane i do segregacji znajdują się przy bramie nr 1, po lewej stronie od wejścia. Pojemniki na odpady zmieszane (czarne) Do pojemników można wrzucać tylko komunalne odpady mieszane, najlepiej w workach do tego przeznaczonych i związanych na węzeł. Do kontenerów nie wrzucamy Prosimy nie składować złomu i części metalowych. Można to robić tylko za zgodą Zarządu. Cały…