Aktualizacja danych Działkowców

W związku z przeprowadzaniem przez Zarząd ROD „Jedność”aktualizacji danych kontaktowych Działkowców oraz oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych zwracamy się z prośbą, aby wszyscy Działkowcy wypełnili i przekazali Zarządowi przygotowany w tym celu formularz do 15 czerwca 2024r. Formularz można pobrać z naszej strony tutaj: pobierz lub w formie papierowej osobiście…