Aktualizacja danych Działkowców

W związku z przeprowadzaniem przez Zarząd ROD „Jedność”aktualizacji danych kontaktowych Działkowców oraz oświadczeń zgody na przetwarzanie danych osobowych zwracamy się z prośbą, aby wszyscy Działkowcy wypełnili i przekazali Zarządowi przygotowany w tym celu formularz do 15 czerwca 2024r.

Formularz można pobrać z naszej strony tutaj: pobierz lub w formie papierowej osobiście w biurze Zarządu.

Zwracamy uwagę, że w zgodzie RODO pojawi się istotny zapis, który związany jest z publikowaniem wykazów z opłatami:

Zezwalam / nie zezwalam* na umieszczanie na zbiorczych wykazach opłat ogrodowych i opłat za zużycie mediów moich danych, czyli numeru działki i kwot należnych do zapłaty, wywieszanych w gablotach na terenie Ogrodu oraz zamieszczanych na stronie internetowej Ogrodu. W wypadku niewyrażenia zgody, w zbiorczych wykazach opłat przy numerze mojej działki nie pojawią się kwoty, a informacje o wysokości opłat będę uzyskiwać osobiście w biurze Zarządu.