wjazd do rod katowice

Wjazd na teren ogrodu

Sezon działkowy trwa, a wraz z nim intensywne prace ogrodnicze. To wiąże się czasem z koniecznością wwiezienia na swoją działkę ciężkich materiałów ogrodniczych czy też budowlanych.

Dlatego w wyznaczone dni umożliwiamy wjazd na teren ROD. Ważne jednak jest, aby Działkowcy dostosowali się do kilku zasad jakie obowiązują w związku z wjazdem na teren ROD Jedność.

  • Wjazd na teren ROD jest możliwy w każdą drugą i czwartą sobotę miesiąca w godz. 10:00 – 16:00, począwszy do maja, aż do października.
  • Brama jest otwierana, aby dokonać dowozu materiałów budowlanych lub innych ciężkich ładunków.
  • Na całym terenie ROD obowiązuje OGRANICZENIE PRĘDKOŚCI do 5 km/h,
  • W przypadku rozmoknięcia alei (intensywne opady deszczu) wjazd na teren ROD jest zabroniony.
  • UWAGA! Zabrania się całkowicie parkowania samochodów pod działkami. Samochód nie może pozostawać na terenie ROD dłużej, niż wynika to z potrzeby wyładunku i/lub załadunku.
  • Za powstałe zniszczenia w infrastrukturze ogrodowej lub/i innej działki spowodowane wjazdem samochodem odpowiada Działkowiec, do którego ten wjazd był kierowany.
  • Ze względu na bezpieczeństwo uprasza się Działkowców przebywających w ROD wraz z dziećmi, aby w dniach, gdy jest możliwy wjazd samochodów, dzieci na alejkach przebywały wyłącznie pod opieką dorosłych opiekunów.